Lần đầu tiên Việt Nam có một loại bia mang tên biển đảo, Bia Hoàng Sa special Bia Trường Sa special. Hãy cùng thưởng thức những câu chuyện lịch sử dân tộc được kể lại theo phong cách mang hương vị bia thủ công thượng hạng.

Xuất xứ của Bia Hoàng Sa và Bia Trường Sa

Theo thông tin từ báo tuổi trẻ:

Xuất xứ của Bia Hoàng SaBia Trường Sa xuất phát từ ‘đơn đặt hàng’ của một lãnh đạo hải quân Việt Nam, nay là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, những chai bia mang tên hai huyện đảo vô cùng ý nghĩa của Việt Nam…

Styleyourlifevn

Style Your Life — Phong cách là thứ nói lên bạn là ai. Cập nhật nhanh nhất các xu hướng hot trend. Nơi chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm làm đẹp mới nhất.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store